Visning och Kontakt

Bullerbyn

Besöksadress

Johan Skyttes Väg 325, 125 58 Älvsjö

Telefon

08-409 029 59

Visningsdatum Kl 9.15-9.45

 • 29/9
 • 27/10
 • 24/11
 • 29/12


Ekbacken

Besöksadress

Svartlösavägen 128, 125 58 Älvsjö

Telefon

08-409 029 53

Visningsdatum Kl 9.30-10.00

 • 22/9
 • 20/10
 • 24/11
 • 15/12

Fantasia

Besöksadress

Vantörsvägen 225, 129 55 Hägersten

Telefon

08-409 029 65

Visningsdatum Kl 9.30-10.00

 • 29/9
 • 27/10
 • 24/11
 • 15/12

Vindleken

Besöksadress

Långsjövägen 12, 125 30 Älvsjö

Telefon

08-409 029 71

Visningsdatum Kl 9.30-10.00

 • 25/9
 • 16/10
 • 13/11
 • 11/12

Förskolechef

Berit Ahlin

Tel: 08 409 029 50

Mail: berit.ahlin@upptackarna.se

Adress: Långsjövägen 12, 125 30 Älvsjö