Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

När ni lämnar barnen hos oss ska ni veta att vårt uppdrag är:

  • Att förskolornas primära uppdrag är att de ska vara roliga, trygga och lärorika för alla barn.

  • Att förskolorna skall lägga grunden för ett livslångt lärande.

Även att de ska utveckla:

  • Trygghet, att känna sig trygg med sig själv, andra och sin omgivning

  • Självrespekt, att tro på sig själv och våga stå för sina åsikter

  • Respekt för andra, andras åsikter och olikheter

  • Ansvar, för sitt eget lärande

  • Lust och glädje, för sig själv och andra

Adress: Långsjövägen 12, 125 30 Älvsjö