Försäkring och Information

Försäkring via St:Eriks Försäkring

Alla barn är försäkrade via S:t Eriks Försäkring under vistelsen på förskolan.

Elevförsäkringsvillkor

Skadeanmälan

Försäkringsinformation

Insurance information - Collective Accident Insurance (ENG)

Allmän information och förhållningsregler

 • Personal inom förskoleverksamheten omfattas av den sekretess som regleras i sekretesslagen i Socialtjänstlagen (7 kap. 38 §). Detta innebär t.ex. att personal inte diskuterar sådant som rör andra barn och föräldrar.

 • Vid ändring av inkomst ska detta meddelas till Stockholm stads hemsida -Min barnomsorg-, vid ändring av vistelsetid direkt till förskolan. Vid ändring av avtal ska detta meddelas en månad i förväg. Ändringen gäller från den 1:a i varje månad.

 • Vi samarbetar inom Förskolorna Upptäckarna vid planeringar, utbildning, semester och dylikt.

 • Förskolan kan som längst vara öppen från kl 06.30-18.30. Vi efterfrågar därför barnens närvarotider för att kunna göra ett så bra schema som möjligt för personalen. Alltså att det är flest personal när det är som mest barn.

 • Om ni får småsyskon i familjen ska ni meddela förskolan och Stockholm stads hemsida - Min barnomsorg - då ni under den första månaden (från bebisens födelse och en månad) har möjlighet att gå heltid men efter det gäller deltid, dvs 30 tim/v. Dessa timmar fördelas mellan klockan 7.30-16.00 och ändringar sker terminsvis. Ni lämnar in ett schema till avdelningen.

 • Uppsägningstid av plats är en månad. Det görs på Stockholm stads hemsidan -Min barnomsorg-.

 • Avgiften debiteras 12 månader om året.

 • Information som lämnas över till skolan i samband med skolstart görs i samråd med enskild vårdnadshavare.

 • Varje vårdnadshavare ska lämna in ett schema för barnets närvarotid på förskolan. Vid försening eller ändrade arbetstider ska det meddelas till avdelningspersonalen.

 • Meddela avdelningspersonalen om barnet är sjukt eller inte kommer till förskolan. Går på flera sätt, genom telefonsvararen/sms/mail.

 • Meddela avdelningspersonalen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.

 • Meddela om någon annan än vårdnadshavare hämtar barnet.

 • Vid våra planeringsdagar/studiedagar som infaller fyra gånger per år, har förskolan stängt. Om ni har behov av omsorg under dessa stängda dagar tar ni kontakt med förskolechefen i god tid. Detsamma gäller vid våra APT (arbetsplatsträffar), de infaller varje månad kl 15.45.

Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldramöte för nya i anslutning till förskolestarten som är i augusti varje år. Under detta möte tar vi bland annat upp och beskriver mer om hur vi erbjuder er föräldrar att vara delaktiga. Dessa sätt är bland annat:

 • Föräldramöten

 • Förskoleråd (lokalt)

 • Utvecklings-/Uppföljningssamtal

Synpunkter och ideér

Alla synpunkter, såväl muntliga som skriftliga, ska hanteras utifrån synsättet att förskolan till följd av dem ser över rutiner, policy, verksamhetsinnehåll, åtagande m.m. för att genomföra förbättringar.

För att synpunkter ska kunna analyseras, att tendenser och samband blir tydliga och slutsatser kunna dras, gör vi följande.

 1. Vi dokumenterar ärendet och hur vi har handlagt det.

 2. De allra flesta synpunkter är av den art att de tas upp direkt till pedagogerna på avdelningen och rättas till omgående.

 3. Synpunkten som kommer till rektor muntligt eller skriftligt angående något på en speciell avdelning, tas omgående upp med dess pedagoger. Vi diskuterar hur vi sak gå till väga för att kunna åtgärda synpunkten. Bekräftar till vårdnadshavare snarast.

 4. Alla medarbetare omfattas av arbetet med att diskutera orsakerna till inkomna synpunkter/klagomål och därav nödvändiga förändringar.

 5. Alla synpunkter tas upp på arbetsplatsträff (APT).

Om du vill lämna en anonym skriftlig synpunkt, fyll i formuläret här.

Anmäl misstankar om oegentligheter och missförhållanden

Förskolorna Upptäckarna AB har en intern rapporteringskanal där du kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom Förskolorna Upptäckarna AB.

Den syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Förskolorna Upptäckarna AB.

Anmälan kring misstankar om oegentligheter och missförhållanden

Adress: Långsjövägen 12, 125 30 Älvsjö