Försäkring och Information

Försäkring via St:Eriks Försäkring

Alla barn är försäkrade via S:t Eriks Försäkring under vistelsen på förskolan. 

Elevförsäkringsvillkor

Skadeanmälan

Försäkringsinformation

Insurance information - Collective Accident Insurance (ENG)

Allmän information och förhållningsregler

Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldramöte för nya i anslutning till förskolestarten som är i augusti varje år. Under detta möte tar vi bland annat upp och beskriver mer om hur vi erbjuder er föräldrar att vara delaktiga. Dessa sätt är bland annat:

Synpunkter och ideér

Alla synpunkter, såväl muntliga som skriftliga, ska hanteras utifrån synsättet att förskolan till följd av dem ser över rutiner, policy, verksamhetsinnehåll, åtagande m.m. för att genomföra förbättringar.

För att synpunkter ska kunna analyseras, att tendenser och samband blir tydliga och slutsatser kunna dras, gör vi följande.

Om du vill lämna en anonym skriftlig synpunkt, fyll i formuläret här.

Anmäl misstankar om oegentligheter och missförhållanden

Förskolorna Upptäckarna AB har en intern rapporteringskanal där du kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom Förskolorna Upptäckarna AB.

Den syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Förskolorna Upptäckarna AB.

Anmälan kring misstankar om oegentligheter och missförhållanden 

Adress: Långsjövägen 12, 125 30 Älvsjö