Vindleken‎ > ‎

Verksamheten

Vi på Vindleken arbetar på ett natur- och miljöinriktat sätt där Friluftsfrämjandets pedagogik genomsyrar vår verksamhet. Barnen får på så sätt sina fysiska, sociala, emotionella och intellektuella behov tillfredsställda genom friluftsliv och naturupplevelser året runt. Detta brukar vi sammanfatta som att "Med lust, glädje och rika naturupplevelser värna om en god hälsa och ökad miljömedvetenhet” och vi vill vara den bästa miljöcertifierade förskolan som har barns utveckling i samspel med naturen i centrum.

Detta gör vi mer konkret på förskolan genom att
  • Ständigt sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan avseende källsortering, transporter samt inköp av förbrukningsmaterial.
  • Tillsammans med barnen kompostera. Vi har en trädgårds-, varm- och kallkompost på gården.
  • Vi har erövrat miljödiplom 5 i Stockholms stads miljöcertifiering.
  • Förskolan har sedan 2000 arbetat med Grön Flagg, en miljöutmärkelse anpassad för skolan och förskolan. Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som leds av FEE (Foundation for Environmental Education).
  • Alla Mulle-barn (sista året) genomgår civilförsvarets ”Hitta Vilse-kurs”, en typ av överlevnadskurs anpassad för barn där de lär sig olika knep som ökar deras möjligheter att bli hittade om de, mot förmodan, skulle gå vilse.
  • Vi har ett miljörum som vi kallar "Gröna Rummet", där barnen lär sig om kretslopp, kompostering etc.

                                                               
Utöver våra skogsgrupper erbjuder vi alla barn en mängd andra aktiviteter som dans/rytmik/gymnastik (beroende på ålder), skapande, Rim och Ramsor, sagoläsning, språkstimulans etc. Det viktigaste av allt är ändå den fria leken, genom vilken barnen provar, utforskar och bearbetar sin omvärld. Det är här de finner spontana uttrycksmöjligheter för att prova sina egna sociala förmågor. I leken tillägnar sig barnen en förståelse för vuxenvärlden och förmågan att själva agera i den.

Vi pedagoger vill ge våra barn och föräldrar en positiv känsla för och kunskap om naturen, detta för att skapa ett engagemang utöver det vanliga.

Mer om "I Ur och Skur"


”I Ur och Skur” bygger på Friluftsfrämjandets pedagogik med mycket utevistelse och Mulle-, Knytte- och Knoppverksamhet. 

Knopp (1-2/3 år)

Tillsammans med oss ledare introducerar vi barnen för skogen och allt den har att erbjuda. Genom att lukta, smaka och upptäcka får våra barn själva chansen att utforska naturen i deras närmiljö. Vi leker, sjunger och äter matsäck i skogen.

Knytte (2/3-4 år)

Vi fortsätter att upptäcka naturen omkring oss genom forskande och lek. Vi samlar naturmaterial som vi tar med oss tillbaka till förskolan och arbetar vidare med, t.ex. genom skapande. Vi lär oss namnet på några olika träd och blommor.

Mulle (4-5 år)

Nu har vi hunnit lära oss en hel del om skogen och de som lever i den och utflykterna blir allt längre. Samtidigt fortsätter vi att lära oss nya saker om naturen och utvecklar vårat arbete med de naturmaterial vi samlar där. Lekar, ramsor och sånger är alltid ett viktigt inslag. Våra Mulle-barn erbjuds ett brett utbud av aktiviteter utöver ”sina” dag i skogen, som nu även inkluderar lunch i skogen, ofta lagad över öppen eld. Alla Mulle-barn genomgår civilförsvarets ”Hitta Vilse-kurs”, en typ av överlevnadskurs anpassad för barn där de lär sig olika knep som ökar deras möjligheter att bli hittade om de, mot förmodan, skulle gå vilse. Skrinna gruppen träffas minst åtta gånger. Där får barnen på ett lustfyllt sätt, lära sig skridskoåkningens grunder med hjälp av lekar och sånger.

På förskolan finns något som vi kallar för Gröna Rummet, ett miljörum där vi, en förmiddag i veckan, lär sig om kretslopp, kompostering etc. De får även arbeta med återvinning, bl.a. genom att göra papper av gammalt tidningspapper som de sedan binder ihop till en egen liten bok. Gröna Rummet ger barnen en möjlighet att på ett tydligt sätt se hur vår natur fungerar och se hur återvinning och kretslopp fungerar i praktiken.

Under vintern när snön täcker vår härliga skog, är det Skrinna som gäller för ”mullarna”. I vår skridskoskola lär de sig skridskoåkningens grunder, det gäller att kunna åka framåt, bakåt, bromsa och svänga. Genom roliga och spännande lekar som tillfredställer barnens behov av fantasi och förelser, ger vi ledare barnen träning och kunskap i skridskoteknik.

Axplock av övriga aktiviteter

Utöver våra skogsgrupper erbjuder vi alla barn en mängd andra aktiviteter som dans/rytmik/gymnastik (beroende på ålder), skapande, Rim och Ramsor, sagoläsning, språkstimulans etc.

Det viktigaste av allt är ändå den fria leken, genom vilken barnen provar, utforskar och bearbetar sin omvärld. Det är här de finner spontana uttrycksmöjligheter för att prova sina egna sociala förmågor. I leken tillägnar sig barnen en förståelse för vuxenvärlden och förmågan att själva agera i den.