Om Upptäckarna‎ > ‎

Styrdokument

Skollagen

Läroplan för förskola – Lpfö 98, Reviderad 2016

Måluppfyllelse i förskolan

Socialtjänstlagen

Förskoleprogrammet

Riktlinjer vid sjukdom

Verksamhetsplan 2017/2018

Likabehandlingsplan

Kemikalier i barns vardag

Förskolans enskilda arbetsplan finns att se när du är inloggad.

Om Du upptäcker att något dokument inte finns tillgängligt eller inte är av senaste upplaga, vore det trevligt om du hörde av dig till admin@upptackarna.se så korrigeras det omgående.