Om Upptäckarna‎ > ‎

Kontakt

Kontoret:
Förskolechef: Berit Ahlin
Kontor: Förskolorna Upptäckarna AB
Adress: Långsjövägen 12, 125 30 Älvsjö

Telefon: Berit Ahlin 08-409 029 50
E-post: berit.ahlin@upptackarna.se
även
E-post: info@upptackarna.se

Förskolorna Upptäckarna AB