- Matnyttigt om kost

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. (8 kap. 2§ skollagen)
I begreppet omsorg ingår att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider.

Men vi går ännu längre, vi arbetar även aktivt för:
  • att vi tar ansvar för hela matkedjan
  • att maximera mängden ekologisk mat
  • att minimera mängden halvfabrikat
  • att välja de bästa leverantörerna som John Svedbergs, Menigo och Dafgård
  • att vi investerar i vår personal i köket via utbildning och kontinuerlig vidareutbildning
  • att vi anpassar maten efter säsong och/eller aktiviteter på förskolan
  • att vi tar ansvar via "pedagogiska måltider", där pedagogerna främjar positiv matupplevelse
  • att våra kök alltid håller toppklass
För vi är stolta över att leverera mer än bara mat!

Bon appetit!

Föreläsning med Cecilia Walton - Kreativa kök - på Johan Skyttesskola den 10/10-16. Cecilia presenterar vår idé kring vårt kostprojekt.


Grönsaker