- Allmän information

 • Personal inom förskoleverksamheten omfattas av den sekretess som regleras i sekretesslagen i Socialtjänstlagen (7 kap. 38 §). Detta innebär t.ex. att personal inte diskuterar sådant som rör andra barn och föräldrar.
 • Vid ändring av inkomst gör ni det på Min barnomsorg på Stockholm stads hemsida. Om ni ska ändra er vistelsetid ska detta meddelas till respektive förskola. Vid ändring av er vistelsetid ska detta meddelas en månad i förväg. Ändringen gäller från den 1:a i varje månad.
 • Vid flytt till annan kommun, ska förskolechefen meddelas i god tid.
 • Förskolan kan som längst vara öppen från kl 06.30-18.30. Vi efterfrågar därför barnens närvarotider för att kunna göra ett så bra schema som möjligt för personalen. Alltså att det är flest personal när det är som mest barn. 
 • Om ni får småsyskon i familjen blir vistelsetiden 30 tim/veckan. Ni kan ha kvar ordinarie vistelsetid i en månad efter nya barnets födelse. Vill ni ansöka om heltid ska det ske på Min barnomsorg på Stockholm stads hemsida.
 • Uppsägningstid av plats är en månad. Det görs på Stockholm stads hemsidan - Min barnomsorg-.
 • Avgiften debiteras 12 månader om året.
 • Information som lämnas över till skolan i samband med skolstart görs i samråd med enskild förälder.
 • Varje förälder ska lämna in ett schema för barnets närvarotid på förskolan. Vid försening eller ändrade arbetstider ska det meddelas till avdelningspersonalen.
 • Meddela avdelningspersonalen om barnet är sjukt eller inte kommer till förskolan.
 • Meddela avdelningspersonalen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.
 • Meddela om någon annan än föräldern hämtar barnet.
 • Alla barn är försäkrade via S:t Eriks Försäkring med följebrev under vistelsen på förskolan. Försäkringsinformation med villkor.
 • Vid våra planeringsdagar/studiedagar som infaller fyra gånger per år, har förskolan stängt. Om ni har behov av omsorg under dessa stängda dagar tar ni kontakt med förskolechefen i god tid. Detsamma gäller vid våra APT (arbetsplatsträffar), de infaller varje månad kl 15.45.