Fantasia‎ > ‎

Verksamheten

På Fantasia har vi ett arbetssätt, inspirerat av Reggio Emilias sätt att tänka, där förhållningssätt och innehåll i verksamheten väljs för att stärka barns utveckling och anpassas till barnens mognadsnivå. Vi utnyttjar miljön på ett sätt som stimulerar barn till egen aktivitet och inlärning. Vi arbetar mycket i projekt för att skapa bra förutsättningar för barns lärande.

Vi tror att barnen lär sig när saker är satta i ett sammanhang, där de får utveckla strategier för sitt sätt att tänka och skapa de begrepp de då behöver.

Vi arbetar för att
  • Barn och föräldrar ska vara nöjda med förskolan och känna sig trygga i vår verksamhet.
  • Barnen ska fungera i grupp.
  • Barnen ska bli sedda och uppmärksammade.
  • Barnen ska bli självständiga.
  • Barnen ska utveckla sin förmåga att visa respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö.

Vi arbetar också med pedagogisk dokumentation, där vi med hjälp av text, fotografier och barnens egna alster synliggör innehåll och arbetssätt på förskolan.
Både barnen och personalen samarbetar över avdelningarna i olika pedagogiska projekt. Barnen går ofta emellan avdelningarna för att leka eller för att arbeta i olika smågrupper. Vi arbetar också tillsammans vid planeringar, utbildning, semester och dylikt.

Läs mer i vår verksamhetsplan under Dokument.