Ekbacken‎ > ‎

Verksamheten

På Ekbacken har vi profileringen Läs och skrivskoj. Detta innebär att vi arbetar med att på ett lustfyllt sätt väcka barnens intresse för språket. 
Vi arbetar för att främja läsande genom att
  • Vi använder oss av ordlappar. På dessa skriver barnen nära och kära ord som de sedan kan förvara eller leka med.
  • Vi pratar, sjunger och rimmar mycket med barnen för deras fortsatta utveckling.
  • Vi hittar tillfällen i vår dagliga verksamhet för att uppmuntra barnens intresse för läs och skrivskoj.
Vi har hämtat vår inspiration från Öjaby förskola, som i sin tur hämtar inspiration från Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråk.

Alla barn har också en portfolio där vi med hjälp av text, fotografier och barnens egna alster synliggör innehåll och arbetssätt på förskolan. Den får barnet med sig hem när de slutar.

Både barnen och personalen samarbetar över avdelningarna i olika pedagogiska projekt. Barnen går ofta emellan avdelningarna för att leka eller för att arbeta i olika smågrupper. Vi arbetar också tillsammans vid planeringar, utbildning, semester och dylikt. 

Läs mer i vår verksamhetsplan under dokument.