Bullerbyn‎ > ‎

Verksamheten

Förskolan Bullerbyn är en litterär förskola. Här uppmuntrar vi barnen till läs- och skrivglädje. 
Detta gör vi bland annat genom att:
  • Vi använder oss utav ordlappar där barnen eller pedagogen skriver ord som är intressant för just det barnet just nu.
  • Vi har minst en pedagogisk samling per dag där barnen får presentera maten genom att sätt upp matlappar på en tavla. 
  • Vi skriver mycket på blädderblock på samlingarna för att barnen ska förstå kopplingen mellan det muntliga och det skrivna ordet.
  • Vi tar tillvara på när barnen hittar på egna sagor, genom att vi skriver ner dem och uppmuntrar barnen att rita teckningar till.
I vår verksamhet prioriterar vi även utevistelsen och utnyttjar vår fina och härliga gård. Vi har även nära till många fina parker och skogsområden, som vi går till när det ges tillfälle.

Projektpärmen arbetar vi med för att barn, föräldrar och pedagoger lätt ska kunna se och följa barnets utveckling och lärande. Där i finns t.ex aktuella projekt och vad vi gör på förskolan, traditioner, barnets intresse.

För att barnen ska få ett rikt och nyanserat språk uppmuntar vi barnen till kommunikation i alla sammanhang.

Läs mer i vår verksamhetsplan under dokument.